wtorek, 12 lipca 2016

7. Równoważenie hydrauliczne wodnych ogrzewań pompowych: uzasadnienie, zasady, urządzenia, dobór pomp obiegowych.

Równoważenie hydrauliczne polega na ograniczeniu przepływu czynnika do natężenia, które wymagane jest do dostarczenia określonej ilości ciepła. Poprzez dopasowanie ilości energii wyprodukowanej, transportowanej i dostarczanej do odbiorników minimalizujemy ilość wytwarzanego ciepła do minimum, tym samym ograniczając zużycie paliwa potrzebnego do wytworzenia energii.
Tym samym uzyskujemy:
  • zmniejszenie emisji do atmosfery,
  • ochronę przed hałasem,
  • zmniejszenie zużycia paliwa.
  • Równoważenie instalacji umożliwia równomierne nagrzewanie sie pomieszczeń

Równoważenie polega na wyrównaniu strat ciśnienia obiegu z działającym w tym obiegu ciśnieniem czynnym. Dopuszcza się 10% błąd.

Do równoważenia instalacji używa się:

  • ręcznie działające zawory równoważące,
  • regulatory różnicy ciśnień,
  • regulatory przepływu,
  • automatycznie działające zawory regulacyjno-równoważące 
  • zawory grzejnikowe termostatyczne z nastawą wstępną

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz