środa, 13 lipca 2016

14. Sieci ciepłownicze: rodzaje, sposoby układania, projektowanie sieci ciepłowniczych. Projektowanie sieci ciepłowniczych, dobór średnic i obliczenia hydrauliczne.

Radzaje w poprzednim wpisie, sposoby układania też.

Etapy projektowania:
studia techniczno-ekonomiczne,
projekt koncepcyjny.
projekt wstępny.

- trasa powinna być możliwie najkrótsza
- prowadzić by mozna było przyłaczyć na danym terenie jak najwiecej odbiorców
- wykozystac naturalne zmiany kierunku do kompensacji
- unikać jezdni, budynków i chodników (jedynie pprzeczne przejscia)
- 1,5m od drzew
- niekolidować z infrastrukturą podziemna i zachować odstęp
- możliwie płytko, min 400m nakrycia
- gdy jeden nad drógim to ciepła na górze
- zapewnic możliwość odwodnienia sieci i kanałów
- spadek minimum 0,3%
- przejscia pod jezdniami umozliwiajace konrole i wymiane bez naruszania jezdni
- na powietrzu możliwie 0,75m nad ziemią
- miejsca zamontowania armatury zabezpieczyć przed ludźmi

Obliczenia hydrauliczne sprowadzają się do ustalenia średnic i strat ciśnienia
- opory miejscowe i liniowe
- Obliczając prędkość przepływu czynnika cieplnego należy przyjmować maksymalne prędkości przepływu:
2,0-3,0 m/s dla przewodów magistralnych
1,0-2,0 m/s dla odgałęzień od przewodu głównego
1,0 /s dla przyłączy do budynku

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz