poniedziałek, 4 lipca 2016

1. Rodzaje wentylacji, podział, krótka charakterystyka.

Poniżej pierwsze z zagadnień na egzamin dyplomowy na Wydziale Inżynierii Środowiska na PWR.

1. Rodzaje wentylacji, podział, krótka charakterystyka.
Instalację wentylacyjne możemy podzielić według kilku kryteriów i tak:

A. Podstawowym podziałem jest podział na wentylację
- naturalną (wietrzenie, went. grawitacyjna, aeracja, infiltracja)
- mechaniczną (ogólną, miejscową, odciągi miejscowe, zasłony powietrzne, wentylacja pożarowa)
Jest to podstawowy podział.

B. Drugim podziałem jest podział ze względu na kierunek przepływu powietrza czyli:
- nawiewno-wywiewna
- nawiewna
- wywiewna

C. Ze względu na stosunek ciśnień w danych strefach mamy wentylację:
- nadciśnieniową
- podciśnieniową
wybór zależy od przeznaczenia pomieszczenia, czy chcemy je chronić przed napływem powietrza z zewnątrz, lub przed wypływem powietrza z pomieszczenia.


D. Jeśli chodzi o klimatyzację a więc zapewnienie odpowiedniej temperatury, prędkości ruchów powietrza oraz wilgotności mamy podział ze względu na żądany skutek:
- komfort przebywających ludzi
- warunki odpowiednie dla procesu technologicznego
- zachowanie czystości pomieszczenia (laby, sale operacyjne)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz