poniedziałek, 11 lipca 2016

11. Klimatyzacja – zadania, krótka charakterystyka i podział.

Instalacje klimatyzacyjne możemy podzielić na:
Klimatyzację komfortu -  stosowaną dla pomieszczeń o stałym lub czasowym przebywaniu osób, której podstawowym zadaniem jest utrzymanie w pomieszczeniu warunków klimatycznych (temperatury, wilgotności, prędkości przepływu powietrza) najbardziej optymalnych dla człowieka 
klimatyzację przemysłową - której zadaniem jest zapewnienie warunków klimatycznych w pomieszczeniu wymaganych przez proces technologiczny (np. przechowalnia owoców i warzyw). Z uwagi na często wąski przedział wahań temperatury i wilgotności powietrza, a często także jego specyficzny  skład, nazywana jest klimatyzacją precyzyjną
klimatyzację pomieszczeń czystych - stosowaną w laboratoriach, salach operacyjnych, zakładach mechaniki precyzyjnej, itp., której podstawowym zadaniem jest zapewnienie czystości mechanicznej i mikrobiologicznej powietrza

Zadaniem klimatyzacji jest kształtowanie klimatu w pomieszczeniu, czyli:
- odpowiedniej temperatury
- wilgotności względnej
- i prędkości poruszania się powietrza

Wartości tych parametrów nie są jednoznacznie określone - to zależy ;)

1 komentarz: