poniedziałek, 11 lipca 2016

16. Wentylacja miejscowa stanowisk pracy i miejsc wypoczynku.

W celu obniżenia kosztów związanych z wentylacją obiektów przmysłowych stosuje się nie tylko  wentylację lokalizującą, ale też ogólną wentylację miejsc pracy czyli wyciąg bezpośrednio znad stanowiska pracy i nawiewanie świeżego powietrza bezpośrednio w otoczenie pracownika.  

Czasem zapewnienie względnego komfortu na stanowisku pracy jest niemożliwe, np. okolice piecy hutniczych, rozwiązaniem jest organizacja stref wypoczynku zlokalizowanych niedaleko miejsca pracy co umożliwia częste przerwy wypoczynkowe. W tym przypadku wentylacja zapewnia komfort w wydzielonej zamkniętej przestrzeni. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz