wtorek, 12 lipca 2016

11. Automatyzacja kotłowni niskoparametrowych: zadania, urządzenia automatycznej regulacji, zasady doboru.

AUTOMATYZACJA KOTŁOWNI
Kotły:
1. Utrzymywanie temperatury na wyjściu kotłowni Tzas.
2. Realizowanie procedur zatrzymania i rozruchu kotłów.
3. Sterowanie kaskadowe pracą kotłów (modulacja mocy).

Układ przygotowania c.w.u.:
4. Utrzymywanie temperatury c.w.u. Ładowanie zasobnika. Okresowa dezynfekcja.

Instalacje c.o.:
5. Utrzymywanie temperatury na zasilaniu Tzco w funkcji temperatury zewnętrznej Te .
6. Zabezpieczenie przed przekroczeniem Tzco.
7. Funkcja zakończenia sezonu grzewczego. Programy czasowe (kalendarz roczny, tygodniowy, dzienny).


Elementami automatyki kotłowni są:
- regulator
- sterownik
- urządzenie wykonawcze
- czujnik
Czasem jest to połączone - np. zawór z głowicą termostatyczną.


Składowe systemu automatyzacji w kotłowni to:
pompy obiegowe, pompy ładujące zasobniki, czujniki temperatury, siłowniki zaworów 3D,  elektrozawory, regulatory kotłów, czujki zewnętrzne.

Przy doborze podzespołów należy zwrócić uwagę czy element jest cyfrowy czy analogowy. Przy doborze centralki należy zliczyć wszystkie wejścia i wyjścia tak by potem nam ich nie zabrakło.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz