wtorek, 12 lipca 2016

4. Źródła ciepła i nośniki energii w ogrzewnictwie i ciepłownictwie: klasyfikacja, charakterystyka i zasady wyboru.


Najpopularniejszym źródłem ciepła w ciepłownictwie i ogrzewnictwie są różnego typu kotły. Te mogą być opalane paliwem stałym (węgiel, koks, biomasa) lub ciekłym (gaz, olej). Innym źródłem ciepła mogą być źródła odnawialne i energia jądrowa. Odnawialne źródła energi to głównie baterie słoneczne, wody geotermalne, pompy ciepła.

 Nośniekiem ciepła jest woda lub para wodna, ciecze o podwyższonej temperaturze wrzenia ewentualnie powietrze w ogrzewaniu powietrznym. Zadaniem nośnika ciepła jest jego odbiór w źródle, magazynowanie, transport i oddanie w odbiorniku.

Wymagania stawiane nośnikom ciepła:
- duża entalpia
- małe straty energi na potrzeby transportu
- nieszkodliwość i nieagresywność
- niski koszt


Wybór źródła ciepła zależy przede wszystkim od:
- tego do czego chcemy dostarczyć to ciepło
- czasu eksploatacji "pomieszczeń"
- warunków indywidualnych/możliwości jakie mamy
- kosztu eksploatacji i inwestycji
- wpływu na środowisko naturalne
- żywotności

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz