sobota, 6 października 2012

Instalacje sanitarne projekt

Przykładowy opis techniczny do projektu instalacji sanitarnych i wodociągowych. Oczywiście należy zaadaptować go według własnych potrzeb;)  Opis techniczny

 1. Przedmiot opracowania.


Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej oraz instalacji kanalizacyjnej dla jednorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Niwniku, numer działki 17C.
 1. Podstawa opracowania.


Podstawą wykonania projektu jest temat ćwiczenia projektowego z przedmiotu Instalacje Sanitarne. Projekt został wykonany zgodnie z
obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi.
 1. Założenia projektowe.

 • Plan sytuacyjny obiektu.


Budynek zlokalizowany jest w odległości 4,05 m od linii regulacyjnej, 6,55 m od wodociągu miejskiego oraz 8,2 m od miejskiej sieci kanalizacyjnej. Rzędna powierzchni terenu to 315,00 m.n.p.m. Brak pochylenia terenu w sąsiedztwie budynku.
 • Charakterystyka budowlana obiektu.


Domek jednorodzinny podpiwniczony składa się z 2 kondygnacji mieszkalnych. Posadowiony jest na betonowych ławach fundamentowych zagłębionych na 1,3 m poniżej poziomu powierzchni terenu. Ściany zewnętrzne mają szerokość 450 mm, natomiast ściany wewnętrzne konstrukcyjne 280 mm, a ściany działowe 160 mm. Wysokość kondygnacji mieszkalnej w świetle wynosi 2,7 m. Grubość stropów między kondygnacjami wynosi 0,3 m. Wysokość piwnicy w świetle wynosi 2,4 m, a grubość podłogi na gruncie 0,3 m. Posadzka w piwnicy znajduje się na głębokości 1,75 m pod powierzchnią terenu.

Zestaw wodomierzowy oraz zestaw hydroforowy znajduje się w piwnicy w pomieszczeniu gospodarczym o wymiarach 5,5x3,3x2,3 m, w którym zamontowany jest wpust kanalizacyjny.
 1. Charakterystyka zewnętrznej sieci wodociągowej.


Wodociąg zewnętrzny wykonany z żeliwa o średnicy 150 mm jest ułożony w odległości 5,0 m od linii regulacyjnej, 6,0 m od zewnętrznej ściany budynku na głębokości 1,6 m pod powierzchnią terenu. Ciśnienie gwarantowane w miejscu przyłączenia instalacji wodociągowej do wodociągu miejskiego wynosi .

Przyłącze wodociągowe wykonane z rury o średnicy DN40 usytuowane jest na głębokości 1,6 m pod powierzchnią terenu i prowadzone z minimalnym spadkiem 3‰ w kierunku wodociągu. Przyłącze wchodzi do budynku przez ścianę zewnętrzną zagłębioną w gruncie w odległości 6,0 m od wodociągu zewnętrznego, na wysokości zagłębienia wodociągu. Fragment przyłącza biegnący w ścianie budynku jest otoczony rurą osłonową PE 63 mm wypełnioną pianką. Przyłącze jest wpięte do wodociągu zewnętrznego na opaskę do nawiercania Haku z odejściem kołnierzowym firmy Hawle 150/40mm. Przed opaską znajduje się zasuwa klinowa firmy Hawle typ E z kołnierzem DN40 wystająca ponad poziom gruntu.
 1. Charakterystyka wewnętrznej sieci wodociągowej.


Wewnętrzna instalacja wody zimnej i ciepłej wykonana jest z rur i kształtek miedzianych.

Wewnętrzną sieć wodociągową od strony wodociągu rozpoczyna zestaw wodomierzowy umieszczony w pomieszczeniu gospodarczym w piwnicy zamontowany na wysokości 0,85 m nad posadzką oraz w odległości 1,0 m od ściany. Tworzą go wodomierz główny jednostrumieniowy skrzydełkowy firmy Powogaz typ JS6,0 o średnicy DN32, zawór antyskażeniowy firmy Honeywell typ EA-RV 277 o średnicy DN32, filtr do wody Honeywell typu F76S o średnicy DN32 oraz trzy zawory odcinające o średnicy DN32. Za zestawem wodomierzowym znajduje się urządzenie hydroforowe firmy Wilo MVI 402/PN16 z jedną pompą rezerwową, za którym następuje rozdzielenie instalacji na instalację wody zimnej oraz instalację wody ciepłej.
 1. Instalacja wody zimnej.


Poziome przewody instalacji wody zimnej umieszczone są w piwnicy 20 cm pod stropem w odległości 7 cm od przewodów wody ciepłej. Przewody te doprowadzają wodę do jednego pionu. Pod pionem należy zamontować zawór odcinający spustowy. Na parterze i piętrze na wysokości 1,0 m nad podłogą, odchodzą od pionu odgałęzienia do poszczególnych węzłów. Rozprowadzające przewody wody zimnej prowadzone są nad posadzką w bruzdach pod przewodami wody ciepłej.

Pion wody zimnej prowadzony jest w szachcie. Pionowe oraz poziome przewody rozprowadzające kotwione są do przegród budowlanych za pomocą obejm oraz haków. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w rurach osłonowych wypełnionych pianką poliuretanową.
 1. Instalacja wody ciepłej.


Woda zimna na cele ciepłej wody użytkowej dostarczana jest do podgrzewacza pojemnościowego. W projekcie założono straty w węźle przygotowania ciepłej wody na poziomie 11kPa.

Poziome przewody instalacji wody ciepłej umieszczone są w piwnicy 20 cm pod stropem w odległości 7 cm od przewodów wody zimnej. Przewody te doprowadzają wodę do jednego pionu. Pod pionem należy zamontować zawór odcinający spustowy. Na parterze i piętrze, na wysokości 1,0 m nad podłogą, odchodzą od pionu odgałęzienia do poszczególnych węzłów. Rozprowadzające przewody wody ciepłej prowadzone są nad posadzką w bruzdach nad przewodami wody zimnej.

Pion wody ciepłej prowadzony jest w szachcie. Pionowe oraz poziome przewody rozprowadzające kotwione są do przegród budowlanych za pomocą obejm i haków. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w rurach osłonowych wypełnionych pianką poliuretanową. Wszystkie przewody prowadzone w piwnicy należy zaizolować. Nie ma potrzeby stosowania kompensacji, bowiem odcinki przewodów są mniejsze niż 5m.
 1. Charakterystyka sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej.


Sieć kanalizacyjna ogólnospławna wykonana z betonu 0,5m.
Instalacja kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej łączy się ze studzienką włazową z PE ST2 firmy Wavin o średnicy 1000 z włazem 600. Rzędna dna studzienki to 67,10 m.n.p.m. Następnie ścieki bytowo-gospodarcze oraz deszczowe odprowadzane są do miejskiej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej przewodem o średnicy 0,1m prowadzonym ze spadkiem 3% do studzienki włazowej z PE ST1 firmy Wavin o średnicy 1200 z włazem 600. Rzędna dna studzienki 64,20.n.p.m.

 1. Kanalizacja sanitarna.


Przybory sanitarne usytuowane za pomocą podejść kanalizacyjnych niewentylowanych odprowadzają ścieki bytowo-gospodarcze do 2 pionów kanalizacyjnych. Podejścia kanalizacyjne prowadzone są ze spadkiem 2% w kierunku pionu. Z pionów ścieki zbierane są poprzez przewody prowadzone pod posadzką w piwnicy i następnie jednym wspólnym przewodem o średnicy 0,10m prowadzonym ze spadkiem 2,0% odprowadzane do studzienki włazowej ST2.

Ścieki z wpustów podłogowych zamontowanych w piwnicy odprowadzane są przewodami kanalizacyjnymi o średnicy 0,07m, ze spadkiem 4%. Przewody te łączą się z przewodami kanalizacji sanitarnej i następnie jednym wspólnym przewodem wyprowadzane są na zewnątrz budynku.

Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur kielichowych PCV z odpowiednim uszczelnieniem. Piony kanalizacyjne należy prowadzić w szachtach. Piony kanalizacyjne oraz podejścia kanalizacyjne należy mocować do przegród budowlanych za pomocą obejm i haków. Przejścia pionów przez stropy należy wykonać w rurach osłonowych wypełnionych pianką poliuretanową.

 1. Kanalizacja deszczowa.


Zaprojektowano kanalizację deszczową grawitacyjną. Ścieki deszczowe odprowadzane są z dachu za pomocą dwóch pionów spustowych zlokalizowanych na zewnątrz budynku. Przewody te prowadzone są do studzienki włazowej PE ST2 firmy Wavin o średnicy 1000 z włazem 600.
Instalację kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur kielichowych PCV odpowiednim uszczelnieniem.

2 komentarze:

 1. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 2. Jeśli chodzi nam o dobrze zaprojektowane oraz wykonane przyłącze wodociągowe to zróbmy to po prostu raz a dobrze. Gdy chcemy budować studnię to warto spojrzeć na https://www.dostudni.pl czyli sklep gdzie znajdziemy wiele przydatnych akcesorii do jej budowy.

  OdpowiedzUsuń